باران

باران باش .هیچکس به باران عادت نمی کند .هروقت بیاید خیس می شوی

ما چون دو دریچه روبروی هم


آگاه ز هر بگو مگوی هم


هر روز سلام و پرسش و خنده


هر روز قرار روز آینده


عمر آینه بهشت اما ...آه


بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه


نه مهر فسون نه ماه جادو کرد


نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد.

نوشته شده در سه‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1388ساعت 08:29 توسط رئوف| 5 نظر|

Design By : Night Melody