باران

باران باش .هیچکس به باران عادت نمی کند .هروقت بیاید خیس می شوی

"دل خوشم با غزلی تازه همینم کافی ست


تو مرا باز رساندی به یقینم کافی ست


قانعم ، بیشتر از این چه بخواهم از تو


گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست . . ."

          از :  ؟؟؟


درباره عنوان این یادداشت باید بگویم - در یکی از شهرستانها روی تابلوی سر درب یک آهنگری نوشته بود:

  آهنگری برادران - غیر از عبدل      فکر کنم از عبدل دل پری داشتن -       شده حکایت ما

نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391ساعت 09:09 توسط رئوف| 19 نظر|

Design By : Night Melody